Skärgårdskryssarepokalen och SM 2002

17 november träffade Henrik Lindman (Tatjana), Fredrik Englund (Paloma)
och Allan Förberg (Rayona) ESK - Ekolns Segel Klubb representerade av
ordförande Ulf Johansson och tävlingsledare Hans Ekwall angående 2002 års upplaga av SM, tillika Skärgårdskryssarepokalen.

SM/Kryssarepokalen kommer att avgöras 3-6 juli, 2002. Med ESK som
arrangörsklubb. Samtidigt kommer H-båtarna att segla om sitt RM/SM.

Tatjanas besättning som vann skärgårdskryssarepokalen och SM 2001. Henrik Lindman i mitten.


Förutsättningarna ser mer än lovande ut. Båtarna kommer att ligga väl
skyddade på bästa hamnplats. Tävlingsområdet ligger i princip utanför
bryggnocken. Det är 40 meter till bastun, 100 till tältplats och
parkering för husvagnar och bilar och 10 meter till bortförklaringarnas
pub. Mastkran finns inom hamnområdet. I dagsläget diskuteras att ha en
kranbil på plats för sjösättning, annars är det en bit upp i Fyrisån.

Vi kommer att köra kryss-länsbana med målgång 1/3 del upp på sista
kryssen. Extraboj vid lovartrundningarna för att göra risken för oönskad
närkontakt minimal. 8 race som sig bör. Tune-up onsdag kväll efter
inmätningar. 3 race torsdag och fredag, 2 race lördag. Därefter följande
regattamiddag på "Skaris" med traditionell prisutdelning.

Inbjudan till SM kommer med SSKF medlemstidning "Skärgårdskryssaren" Nr
2 - 2002.

Mer information kommer också småningom på ESK hemsida www.esk.st

Den 9 mars 2002 planeras 22 Klubbens årsmöte, som på ESK klubblokal.
Arrangören kommer att finnas på plats, det blir dessutom bildvisning från
senaste SM på Utö. Mötet börjar kl 15.00.

Henrik Lindman kommer att sammanställa artikel till Skärgårdskryssaren
Nr 1 - 2002 tillsammans med ESK legenderna om traditionen med
Uppsala/ESK som 22-klubb. Håll utkik! Och har du några minnen från ESK,
hör av dig till Henrik Lindman eller Allan Förberg. Ett kort smakprov redovisas
nedan.

22 styrelsen jobbar också för att så många båtar som möjligt ska kunna
mäta in under våren 2002. Ta en titt i mätbrevet och förvarna redan nu
om du behöver hjälp med inmätning.

Och boka in 3-6 juli 2002 för säsongen största happening för dig som
seglar A22.

Hälsningar,

Allan Förberg
Ordförande 22 Klubben
allan.forberg@ebox.tninet.se

Kort utdrag ur artikel om ESK:s A22:or i tidningen
Skärgårdskryssaren Nr 1 2002

Åke Westermark på ESK har sammanställt fakta om Ekoln utifrån A22
perspektiv. Utan att överdriva kan man påstå att det finns goda
traditioner att hålla fast vid och bygga vidare på inför sommarens
SM/Kryssarepokal just på ESK.

13 LOTTBÅTAR PÅ RAKEN!

Ekolns Segelklubbs förhållande till A22:oarna måste sägas vara gott.
Knappast något år sedan regeln kom till 1925 har vi varit utan båten i
vårt register. Aktiviteten i klassen har dock visat en del toppar.

"Guldåldern" var lottbåtsperioden, som inföll 1927 till 1939, då ESK
hade A22:or som lottbåt 13  år i följd. Den satsningen medförde också
att det tillkom många enskilt ägda båtar,  som mest fanns fem A22:or
under flera år i klubben. En del av lottbåtarna stannade f.ö i klubben,
där två av dem vanns av medlemmar, medan en del andra köptes direkt av
vinnaren.

Första båten var alltså 1927 års lottbåt. Den var ritad av Gustav
Estlander, byggdes på Gustavssons Båtvarv i Arvika och fick nummer S67.
Den betecknades som synnerligen lyckad och deltog i Kielregattan
tillsammans med 3 andra A22:or. Tillsammans med SS Brunnsvikens lottbåt
vann man sedan en landskamp mot Tyskland. (Se bilden på
Tysklandskannan!)

Sedan berättar Äke i artikeln om ett flertal andra 22:or.... 

Besättningen på lottbåten ESK 1927 med den erövrade Tysklandskannan. 
Fr.v. Knut Freding, Einar Eriksson, Folke Taxén.

 

Lottbåten ESK 1923 (22:a av Salander byggd i Uppsala) vid
gasverkskranen. Visar att ESK hade 22:or redan innan A22:an kom till
världen. Har inte så mycket med artikeln att göra, men är en
kultklassisk bild.

 

Tillbaka