VINNARE AV SKÄRGARDSKRYSSAREPOKALEN  
År Jakt Ägare/Rorsman Segel Sällskap Arrangör
30 m2 klassen      
1a Skärgårdskryssarepokalen    
1911   Josef E Edlund Westerviks SS  
1912   Josef E Edlund Westerviks SS  
1913 15/51 Titty Ernst Thörnvall Norrköpings SS  
1914 Arna Erik Severin KSSS  
1915 Svan Josef E Edlund Westerviks SS  
2a Skärgårdskryssarepokalen    
1916 Vaj Svensson Lysekils SS  
1917 Aje Gustaf Löfmark SS Acolus  
1918 SS Aeolus Gustaf Löfmark SS Acolus  
1919 62 Lill Jojo Einar Sjögren Göta SS  
1920 28 Nidingen Gustaf Löfmark SS Aeolus  
1921    INGEN KAPPSEGLING
3e Skärgårdskryssarepokalen    
1922 47/183 Celer   SS Aeolus  
1923 17 Thalatta John Westerberg Göta SS  
1924 6 Bimbi III Knut Holm Gamleby SS  
1925 50 Alfsol B Wibom Stockholms SK  
1926 31 Lindagull II Einar Sjögren Stockholm SS  
1927 82 Solkatten Einar Sjögren Stockholms SS  
1928 76 Ahaha Nils Rinman KSSS  
1929 13 Marianne Sunden-Cullberg KSSS  
1930 112 Två Sang Josef E Edlund Westerviks SS  
1931 139 Lill Singva Birger Gustavsson Stockholms SS  
       
22 m2 klassen, 1932 beslöt Seglardagen att överflytta pokalen
4e Skärgårdskryssarepokalen    
1933 14 Naia III 0 Steiner SSB Björkfjärden SSS
1934 200 SSS 33 Erik Nilsson Stockholms SS Vaxholm
1935 202 ESK 35 Malte Svennbeck Ekolns SK Björkfjärden
1936 214 Gerd Xl Arvid Schultz SS Aeolus Björkfjärden
1937 214 Pierette Pelle Gedda SS Aeolus Göteborg
1938 101 Ingun Ville Lindahl Stysö KS Göteborg
1939 224 Rayona Knut Freding Ekolns SK Göteborg
1940 224 Rayona Knut Freding Ekolns SK Kanholmsfjärden
1941 228 Rush II Lars Thöm Stockholm SS Björkfjärden
1942 246 Vinst D Sunden-Cullberg KSSS Björkfjärden
1943 246 Vinst D Sunden-Cullberg KSSS Kanholmsfjärden
1944 70 Ingel Ingelsson BSS Kanholmsfjärden
1945 258 Rush III Lars Thöm Stockholms SS Björkfjärden
5e Skärgårdskryssarepokalen    
1946 258 Rush III Lars Thörn Stockholms SS Björkfjärden
1947 258 Rush III Lars Thörn Stockholms SS Björkfjärden
1948 258 Rush III Lars Thörn Stockholms SS Björkfjärden
6e Skärgårdskryssarepokalen    
1949 I80 Neana Ivan Ekstedt Norrköpings SI Norrköping
1950 272 Tricksonita Nils Johansson Carlsborgs SS Motala
1951 298 Trickson IV Lindgren Motala SK Arkösund
1952 297 Chadrack Tage Andersson NVSS Arkösund
1953 297 Chadrack Tage Andersson NVSS Arkösund
1954 224 Margita Einar Eriksson SS Hjälrnaren Sundsvall
1955 319 Flamingo Arne Glasell Vänersborgs SS Sandhamn
1956 288 Paloma Tage Andersson NVSS Vänersborg
7e Skärgårdskryssarepokalen    
1957 148 Konkurrent Olle Davidsson Norrköpings SK Arkösund
1958 288 Paloma Tage Andersson NVSS Nyköping
1959 266 Tatjana II Ivan Ekstedt Norrköpings SK Västerås
1960 267 Gunnel II Bertil Ågren Oskarshamns SS Vadstena
1961 288 Paloma Tage Andersson Norrköpings SS Oskarshamn
8e Skärgårdskryssarepokalen    
1962 324 Mona II G Trappen Gustafson Motala SK Norrköping
1963 224 Margita Harald Pettersson Oskarshamns SS Motala
1964 298 Trickson IV Åström Mönsterås SS Oskarshamn
1965 291 Hålligång Hans Bergenfors Norrköpings SK Mönsterås
1966 288 Paloma Kent Hjert SS Vättern Norrköping
1967 334 Ramona II Bröderna Hägg SS Amålsviken Vadstena
1968 327 Trollet Valter Gustavsson SS Vättern Åmål
1969 288 Paloma Kent Hjert Motala SK Vadstena
1970 334 Ramona II Bröderna Hägg SS Amålsviken Motala
1971 148 Konkurrent Ingvar Lönneskog SS Vättern Åmål
9e Skärgårdskryssarepokalen    
1972 334 Ramona II Bröderna Hägg SS Åmålsviken Vadstena
1973 255 Amorita Ragnar Lindstedt Ekolns SK Åmål
1974 255 Amorita Ragnar Lindstedt Ekolns SK Broken
1975 334 Ramona II Bröderna Hägg SS Åmålsviken Arkösund
1976 267 Gunnel II Bröderna Klinga Ekolns SK Sandhamn
1977 255 Amorita Ragnar Lindstedt Ekolns SK Västervik
10e Skärgårdskryssarepokalen    
1978 213 Bonita Tore Källmark Westerviks SS Ekoln
1979 329 Titti Tore Källmark Westerviks SS Västervik
1980 329 Titti Tore Källmark Westerviks SS Sanhamn
11e Skärgårdskryssarepokalen    
1981 319 Flamingo Lars Johansson Nyköpings SS Hjälmaren
1982 319 Flamingo Lars Johansson Nyköpings SS Broken
1983 319 Flamingo Lars Johansson Nyköpings SS Motala
12e Skärgårdskryssarepokalen    
1984 360 Silver Wolfgang Schröder Örebro KF Arkösund
1985 255 Amorita Dahlberg/Antonson Waxhohns SS Fifong
1986 255 Amorita Dahlberg/Antonson Sthlms Skärg. Fl Utö
1987 335 Marina Bengt Helgesson Motala SK Motala
1988 255 Amorita Dahlberg/Antonson Sthlms Skärg. Fl Oxelösund
13e Skärgårdskryssarepokalen    
1989 255 Amorita Dahlberg/Antonson Sthlms Skärg. Fl Karlshamn
1990 356 Cirdan Bengt Pettersson Kvarnvikens BK Norrköping
1991 271 Fuhrita Åke Rundqvist Göta SS Nyköping
1992 255 Amorita Dahlberg/Antonson Motala SK Alingsås
1993 255 Amorita Dahlberg/Antonson Motala SK Karlsborg
14e Skärgårdskryssarepokalen    
1994 362 Namnlös Lars Davidsson Alingsås SS Oxelösund
1995 255 Amorita Dahlberg/Antonson Motala SK Björkfjärden
1996 328 Tatjana Henrik Lindman Ekolns SK Oxelösund
Statistik 22 klassen:
Antal genomförda tävlingar 64
Ranking efter antal segrar:
255  Amorita 10 varav 7 med samma rorsman
288  Paloma 5 varav 3 med samma rorsman
224  Margita/Rayona 4 varav 2 med samma rorsman
258  Rush III 4 alla med samma rorsman
319  Flamingo 4 varav 3 med samma rorsman
334  Ramona II             4 alla med samma rorsman
148  Konkurrent             2
214  Gerd/Pierette 2
241  Vinst                       2 alla med samma rorsman
267  Gunnel II 2
297  Chadrack                2 alla med samma rorsman
298  Trickson IV 2
329  Titti 2 alla med samma rorsman
Dessa 13 jakter står för 45 segrar dvs 70%.
Övriga segrare är 19 st 	

Vinnare fördelat på konstruktionsår

1a raden anger konstruktions-/klassningsår
2a raden visar antal konstruktioner under perioden enligt matrikeln
3c raden visar först antal konstruktioner som vunnit, därefter totalt antal segrar
-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65 71-75 76-80 81-85 86-90 91-95 96-00
75 26 10 22 7 6 8 0 12 4 2 1 0
7, 8 4, 8 5, 19 6, 12 1, 4 2, 2 4, 8   1, 1 2, 2      
Vinnare i modern tid 
För i ett 22 sammanhang moden tid, from -55, dvs inga revolutionerande bättre
nykonstruktioner har 20 olika jakter segrat dessa är med konstruktionsår och löa: 
148 Konkurrent 33, 11.2 213 Bonita, 36, 12.0 224 Rayona, 38, 13.4
255 Amorita, 43, 12.3 266 Tatjana, 45, 12.3 13.4 267 Gunnel, 45, 11.3
271 Fuhrita, 46, 12.1 288 Paloma, 48, 12.5 291 Tack Harry, 48, 11.8
298 Trickson, 48, 12.0 319 Flamingo, 55, 12.5 324 Mona, 58, 12.3
327 Trollet, 60, 11.5 328 Tatjana,61, 11.1 329 Titti 56, 11.5
334 Ramona, 63, 12.3 335 Marina, 64, 12.6 356 Cirdan, 80, 12.3
360 Silver, 82, 12.6 362 Namnlös, 85, 12.2 Medellängd 12.24

Tillbaka