Invitation till  
GENRAPET

Träningslägret för Skärgårds-22:or

En fredagskväll strax efter avslutade båtupptagningar sammanstrålade ett gäng SSK:are med anknytning
till Skärgårds-22:or över en öl. Helt oväntat kom samtalet in på kommande seglingssäsong och allt roligt
som kommer att inträffa eller bör inträffa. Det fastslogs att seglingarna om Kryssarepokalen tillhör något 
av det roligaste att se fram emot och att deltaga i. Eftersom de församlade seglarna ansåg sig i behov av 
träning inför Kryssarepokalens tävlingar (pokalseglingarna och socialseglingarna) fastslogs att ett 
opretentiöst träningsläger vore av godo och att det säkert finns andra 22-seglare med samma åsikt. 
För att SSK:s 22-seglare genom deltagande i träningslägret inte skall få ett ointagligt försprång framför 
sina konkurrenter, har det funnits sportsligt att även bjuda in andra 22-seglare.

Du och Din 22:a är därför hjärtligt välkommen att deltaga i träningslägret, som tilldelats namnet Genrapet 
med avsikten att spegla att arrangemanget har mer än en dimension. Eller som det även uttryckts: 
Det skall vara roligt att segla – också!

Tid:                  23-25 maj 2003

Plats:              Stockholms Segelklubbs holme Röskär i Mälaren

 Preliminärt program:

 23/5                 Försnack (ljug, öl, bastu å så vidare)

24/5                 Träningsdag med 3 seglingar och möjlighet till trimsnack/-hjälp, segeltest, coaching, 
             spinnakerträning, m.m.

                         Sedvanliga aftersail-aktiviteter

25/5                 Sovmorgon

                        Distanstävling Röskär-Solvik

Anmälan:        Inte nödvändig, men det vore roligt att veta hur många som kommer.

Avgift:            Ingen.

Har Du frågor om arrangemanget är Du välkommen att ringa Peter Suhr

(61 Pinoccio), 070 – 636 77 86 eller maila psu@tk.dk.

Väl mött!

Tillbaka