Bli medlem i 22-klubben!

22-klassen är Sveriges äldsta nationella kappseglingsklass. För att den skall få bestå även i fortsättningen behöver vi fler medlemmar med eller utan egna båtar.

Bli medlem du också!
Sätt in 200 kr på SSKFs postgiro 79 66 41 - 9 och ange 22-klubben på talongen samt namn, adress, telefonnr och båt om Du har någon. Ange även för vilket år Du betalar.

Har Du några frågor är Du välkommen att höra av Dig 22-klubbens  ordförande Allan Förberg, telefon 08-6591810, 070-7893670, eller via e-post allan.forberg@brevet.nu

S-224 Rayona

Tillbaka