Adresser till 22-klubben


Postadress: c/o Allan Förberg, Finska gatan 37, 122 37 Enskede
Postgiro: 79 66 41-9


Ordförande: Allan Förberg, 08-6591810, 070-7893670, allan.forberg@brevet.nu

Övriga styrelsen:

Martin Carlsson, 0322-639350, martincarlsson@telia.com

Peter Lindström, 08-7042353, pl@lindstrom.gs

Peder Antonsson, 0122-18448, 012218448@privat.utfors.se

Fredrik Englund, fredrik.englund@med.ge.com

Linus Ström, linus.strom@telia.com

 

22-klubbens ordförande Allan Förberg


Tillbaka