Bilder från SM 2001 på Utö. Foto: Allan Fröberg

Bryggan på Utö med några av skönheterna.

336 Delfin visar upp sin botten. 

313 Cindy-Lou före 278 Sjövinge

Nu drar vi i en tamp så går det nog lite fotare!

Tillbaka