Bilder från medlemmarna: Henrik Lindman

Henrik Lindman, Tatjana, har scannat lite ur sitt bildarkiv och skickat in valda bilder. Bl.a bilden på Paloma i hårt väder är riktig höjdare. 

Henrik vid pinn på Tatjana år 1998.

Paloma verkar trivas i hårt väder. Bilden togs 1988. 

Gullvingen 1988

Gullvingen med skepparen Rolf vid rodret 1988.

S-301 Liss-Gun f.d Gerd X

Ytterligare en bild på Tatjana

S-349 Rasa tillsammans med systerbåten S-367 

Tillbaka