Seglingsbilder från Getfoten till Blockhusudden 1 september 2001!

Paloma lyckades inte lika bra med spinnakern här som vid Lidingö runt!

A22 S 369 surfar iväg på sidan

Fort går det med en 22:a trots att storen ser lite konstig ut.

 

 

Tillbaka