BYXELKROKEN 2002

SETT FRÅN EN LÅG NIVÅ.

Av Rolf Herrström

Utseglingen

Onsdag.

Sjörapporten talade om kuling och låg temperatur inför helgen segling till Byxelkrok.

Tanken kom upp, där jag satt i min varma bil på väg från Växjö, en A22 :a på kryss i Kalmar sund i vindar med kulingstyrka, men jag sköt undan denna tanken med det är ”långt” kvar till lördag. Jag visste också att Gullvingen till skillnad från årets seglingar om SM & X-pokalen kunde mönstra en fulltalig besättning. En orädd, smidig och kreativ fördäcksgast (Åke R ) tillsammans med en erfaren strateg som sittbrunnsgast (Kurt E). Det kändes trots allt mycket tryggt. Nu gällde det att få Gullvingen helt färdigpreparerad för den kommande seglingen.

Tid var avtalad med Västerviks varv om att lyfta Gullvingen för avspolning av undervattens-
kroppen. Det började skymma, kvällen var mycket vacker och helt stilla trots det senaste dagarnas hårda vindar när jag med långpaddeln bröt upp den svarta orörliga vattenytan och fick Gullvingen att ljudlöst glida fram mot platsen för morgondagens lyft.

Torsdag.

När Gullvingen var tillbaka vid bryggnocken på sin plats påbörjades urplockningen av allt som inte måste vara ombord. Eftersom hela besättningen skulle sova iland, rum var bokade hos Byxelkroks Gästhem, kunde även samtliga dynor tas ur. Koll gjordes av riggdetaljer, delar av löpande gods, ankare och länspump.

Fredag.

Sjörapporten vid middagstid talade om friska lokalt hårda vindar från NO med lokala regnbyar och kallt för årstiden, men beslutet stod fast Gullvingen startar. Stor trängsel och ett öronbedövande sorl möte mig vid rorsmansmötet på Slottsholmen. Ölen rann i en strid ström ner i struparna på de törstande blivande Byxelkroksdeltagarna. 

Antalet anmälda båtar låg runt 130 st  i vår startgrupp om 22 st båtar hade A22 Gullvingen det lägsta lystalet 1.17. Vid 21 tiden anlände Kurt och Åke till Hallströmsgatan. En god måltid följdes upp av planering, sjökortstudier, genomgång av nyinköpt utrustning som bl.a. nya lanternor,  ett startur och signalskott.

Lördag.

I den tidiga morgonen lastar vi in oss med packning i bilen med kursen inställd mot WSS-
Segelhamn vid Solbergsudde. När vi stävade mot bryggnocken och Gullvingen, mötte vinden oss från nord med ca 5-6 meter. Klart skepp och fri från bryggan sattes storseglet och vi gled
för en slör ut från hamnen. På kryssen upp mot starten mötte vi den första startgruppen, en del med spinnaker satt. En riktig tankevurpa med efterföljande räknefel höll på att ställa till det vid vår start, men vi kom iväg bra. Med vinden kommande in på låringen var det spinnakern som gällde, men vid sättningen blev där ett ordentligt trassel och innan vi fått ordning så att spinnaker stod och drog bra låg vi klart sist i vår grupp, det kändes inte helt  tillfredställande.

I den allmänna frustrationen fällde Åke då en bra kommentar, det är långt till Byxelkrok och nu har vi gjort vårt förhoppningsvis enda misstag. Vinden vred något mot NO och var i ökande. Strax ost Skansholmen gjorde vi som merparten av båtarna i vår grupp, rev spinnakern.

De senaste dagarna av ihållande hårda vindar hade skapat en rejäl sjö som vid Stångskär med sina utgrundningar blev till en riktigt kraftig brant korssjö föga anpassat för en A22:a. Vinden var nu tvärs och Gullvingen med sina låga fribord och slanka kropp bröt sig mer igenom än över sjön. Efter rundningen av pricken in mot Idösund blev det läns och nu gällde det att sätta spinnaker så snart som Åke kunde ta sig fram på fördäck. Med spinnakern satt så blev gången betydligt bättre med ökad fart som extra bonus.

Väl ute ur Idösund ökande vinden ytterligare och stod nu runt nord. Nu går Gullvingen fort, hon går förbi och ifatt merparten av båtarna i sin grupp. Många av båtarna får problem i den ökade vinden. Vi straffar ned suggorna hårt och spinnaker står mycket bra och ger Gullvingen en härlig gång. God gång har även Falks S30 akterom och något i lovart. Vinden är nu rent nordlig byig 8-12 m/sek. Allt fler av de tidigare startande båtarna passeras på fjärden ner mot Ö Eknö. Väl där får vi mindre vind  Ö Eknö ger lä men släpper snart sitt grepp och farten ökar igen ned mot Tunnholmens fyr som blir nästa rundning. Det blir trångt i rundningen då flera båtar strävar efter bästa möjliga position. Själva strävade vi efter en överbåge för att därmed få mer ostörd vind. De båtar vi hinner upp är inte alla villiga att släppa förbi oss.

Vi närmade oss snabbt Kalmar Sund, vinden är nästa för om tvärs så beslut togs om rivning av spinnakern. Grundflaken vid farledens utlopp mot sundet får sjön att resa sig hög och okontrollerad. Vindbyarna är nu mer ihållande och himlen är dramatisk med lågt jagande söndertrasande molnsjok. Gullvingen möter de första sjöarna med hög fart. Hon klyver sjön men tar över sig stora mängder vatten, avsaknaden av självläns gör att mycket tid och kraft går åt att hålla henne läns. Väl ute på Kalmar Sund får sjön en ökad längd och ger därmed Gullvingen en något mindre våt gång. Strax i lä har vi Bertils S30 279 vars skrov då och då helt försvinner i vågorna. Strax akterom  ytterligare en S30 (röd) Ulf A. som sakta arbetar för att komma i lovart om Gullvingen. Vi följer med upp mot lovart, tveksamt om vi inte i slutändan förlorade på detta. När det återstod ca en femtedel släppte vi upp S30 (röd) Gullvingen föll av till kurs mot målet. S 30 (röd) fortsatta på sin kurs en stund till föll därefter av och satte en liten spinnaker.  Efter en del diskussion gjorde vi ett försök och satte även vi spinnaker trots att förskeppet stundom helt var översköljt. Farten ökade, men genom att vinden kom tvärs krävdes det mycket av Kurt och Åke för att behålla draget utan upp-skärningar. Gullvingen kom allt närmare målet. Vi såg nu att vi inte kunde hålla spinnakern ända fram. Genuafocken rullades ut, spinnakern revs strax därpå klöv Gullvingen mållinjen tillsammans med ett antal andra tidigare startande båtar. 

Väl innanför hamnpiren avtog nästan helt sjön och vi kunde med enbart storseglet slå oss in till den inre delen där bl.a. WSS förre ordförande Arne Blomgren hade förtöjt sin båt. Efter lite styrande kom vi långsides med Arnes båt och förtöjde Gullvingen. När vi hade vi gjort klart skepp, infann sig känslan av ett behagligt nästan rofyllt lugn..

Tillslut var det dags, skepparen utgick för att om möjligt beställa bord på något av hamnens näringställen. Beskedet som gavs var, ”kom innan 17 eller efter 21.30”. Valet var inte så svårt för besättningen på Gullvingen. Fönsterbordet gav en magnifik utsikt över ett Kalmar Sund fyllt av mycket vackra dramatiska scenerier.

En verkligt härlig och upplevelsefylld seglingsdag var snart till ända, med många nya vackra bilder väl dokumenterade i mitt minnesarkiv. Några problem med sömnen fick inte besättningen på Gullvingen. Efter utseglingen låg Gullvingen preliminärt på en 18 plats totalt och trea i startgruppen.

Rolf Herrström

PS. Efter fullbordad hemsegling till Västervik förbättrade Gullvingen sin placering till tolva totalt och tvåa i gruppen.

  Bilder på Gullvingen i Byxelkroken 2002. Fotograf: Ingemar Lindin.

Tillbaka