RAPPORT FRÅN ÅRSMÖTET 8 mars 2003.
Av Allan Förberg

Ca. 20 medlemmar i 22klubben samlades för Årsmötet 2003 på Båtmässan/Allt för sjön. Långväga gäster var bl.a. ”Västerviksmaffian” Östen Pettersson (319 Flamingo), Rolf Herrström (279 Gullvingen) och Tore Källmark (327 Trollet), samt vår nestor  Bengt Helgesson (335 Marina) från Motala. 

Peter Suhr (61 Pinoccio) invaldes i styrelsen eftersom Peter Lindström (fd ägare till 301 Liss-Gun) lämnade sin plats. Styrelsen består sålunda av: Ordf. Allan Förberg (224 Rayona), kassör Peder Antonson (255 Amorita), och ledamöter Linus Ström (348 Inga-Lill), Fredrik Englund (288 Paloma), Martin Carlsson (324 Mona2) och Peter Suhr.

Medlemsavgiften kommer att höjas från 200 till 250 kronor. Anledningen är att SSKF höjt sin avgift med 30 kronor. Enligt årsmötets beslut är 250 kronor en rundare summa än 230. Mer pengar avsätts till PR verksamhet under kommande budgetår, bl.a för att få till bra bilder på våra båtar under t.ex SM-seglingarna. I övrigt är ekonomin i klubben god.

KSSS tävlingsledare Anders Björkander informerade om sommarens Kryssarpokal/SM seglingar i Sandhamn under Sandhamnsregattan 23-26 juli. Inbjudan finns redan ute på KSSS hemsida: www.ksss.se. Att KSSS verkligen satsar på segling för klassiska jakter bör hedras ordentligt med stor närvaro i sommar.

Mötets höjdpunkt var överlämnandet av den nya Skärgårskryssarepokalen. Hans Ekwall från ESK visade upp den 15:onde upplagan av pokalen, som med försiktiga fingrar förpassades runt bland dom suktande 22:a seglarna under applåder och hurrarop. Sannerligen en pokal att tävla om!

/Allan Förberg

Ordf. 22klubben

Obs Bilder i slutet av denna sida!

22klubbens verksamhetsberättelse 2002.

Årsmötet hölls i Ekolns klubblokal i början av mars. Nya invalda i styrelsen som ledamöter blev Fredik Englund och Linus Ström. Peter Lindström omvaldes och tog kassörsjobbet. Helena Lindström och Erik Nilsson avtackades.  

Under året har två styrelsemöten hållits - ett på våren och ett på hösten. Den geografiska spridningen på styrelsemedlemmarna är bidragande orsak till få ordinarie styrelsemöten, men också att dom informella kontakterna via mejl och telefon varit desto fler. ”Höstmötet” för medlemmarna ägde rum i samband med SM-seglingarna vid Ekoln och ett stort antal medlemmar (i princip från alla SM-deltagande båtar…) fanns på plats för att öppet diskutera klassens framtid. I december arrangerade också Allan Förberg och Sven Högelin ett ”riktigt” höstmöte i Götas klubblokal på Långholmen. 30-talet 22:a seglare fick en god inblick i alla nya konstruktioner i 22-klassen, som var temat för kvällen. Höstmötet betecknas som en stor succé inom alla skärgårdskryssarkretsar.

A22-SM och Kryssarpokalseglingarna avgjordes första veckan i juli på Ekoln utanför Uppsala, föredömligt arrangerat av ESK. 22 båtar deltog och 328 Tatjana med Henrik Lindman, Per Gidfors och J-O Sandberg segrade på hemmaplan efter åtta genomförda delseglingar. Det var deras tredje inteckning i Kryssarpokalen (även 1996 och 2001), vilket gjorde att dom lade beslag på bucklan för gott.

22:orna har även kappseglat flitigt i andra sammanhang med bl.a framskjuten placering i ”Byxelkroken” av 279 Gullvingen. På Skärgårdskryssarens Dag var det tre 22:or i topp, vann gjorde Bengt Pettersson i 356 Cirdan.

Två riktiga höjdpunkter under verksamhetsåret är sjösättningen av två nya konstruktioner: Ragnar Lindstedts ”Cherie”  byggd av en form från Reimers 360 Silver och Ingvar Nicklassons mahognymöbel ”Minnandra” efter ritning av Hans Leander/Ingvar Nicklasson. Ytterligare tre båtar är under produktion av Team Klinga, Lars Nordlund och Göran Dahlström. Dom nya konstruktionerna i klassen är sannolikt det viktigaste som hänt 22klubben sedan ”Tiger 22:orna” konstruerades.

Styrelsen har arbetat för att synas i olika media och under året har publicerats en stor artikel i Segling om Kryssarpokalen 2001, ett referat i Classic Boat från SM 2002 och ett antal notiser, bl.a om Renoveringsfondens utmärkelser till 22:or i tidningen Båtliv.

Hemsidan har hela tiden uppdaterats av Hans Johnsson genom bilder och text från 22klubbens medlemmar. Den är ett av våra viktigaste kanaler utåt och har besökare från hela världen!

Medlemsantalet har tyvärr minskat under året, vilket är en dyster trend inom hela Skärgårdskryssareförbundet.  

Samtidigt märks ett  ökande intresse för att renovera och bevara ”gamla” 22:or. Många klassiska 22:or har genomgått och genomgår stora renoveringar och förbättringar vilket är mycket positivt. Några exempel är 180 Neana, 207 Rival, 241 Cassandra, 299 Tintomara, 327 Trollet och USA båten Lalla.

Allan Förberg

Stockholm 2003-03-05


Hans Ekwall från Ekolns Segel Klubb överlämnar den nya
Skärgårdskryssarepokalen till 22klubbens ordförande Allan Förberg
(blixten verkade inte riktigt funka i det läget....).

Årsmötet avslutades med filmvisning från A22 SM 2002. (Kopia av filmen
kan beställas av mig (Allan) via mejl eller telnummer 08-6591810 - den kostar
200:-....).

Bo Gustavsson och Joakim Rodebäck från 297 Chadrack kommer att göra
Kryssarpokaldebut 2003. Undrar om dom kommer så här nära bucklan igen...

Tillbaka