Vad är en A22?

En A22 är en segeljakt ritad, byggd och klassad enligt 1925 års skärgårdskryssare regel. 22 står för segelarean i krysstället. Denna mäts med så kallad "internationell" mätning, d v s man mäter hela storseglet samt, 85% av förtriangeln (ytan mellan mast, däck och förstag). Eftersom försegelarean akter om masten är fri, för de flesta A22or 32-35 kvadratmeter i krysstället. Fram till 1929 kallades dessa jakter för "regel22or". 1929 Godkände dock seglardagen en variant av regel22an, som skulle vara billigare att bygga. Denna kom att kallas B22 varför de "äkta" regel22orna kom att få namnet A22. Från det att den första A22an konstruerades 1925, har båttypen utvecklats mycket. Nedan följer en kortfattad sammanställning om klassens utveckling, vilka konstruktörer som varit ledande under en viss tidsperiod etc.

Start i en av SM-seglingarna i Västervik 2000

Utveckling under 1900talet.

 

20-talet: Den första A22an byggs 1925 med måtten 9,50x1,80 m och ca 30cm höga fribord. Gustav Estlander är under 20-talet helt dominerande som konstruktör i klassen, som ännu så länge står i skymundan av storasyster skärgårds 30an.

1930-1934: Under denna period växer A22orna successivt. An A22 byggd 1934 hade i allmänhet en längd av ca 11,5 meter och en bredd på knappt 2 meter. Efter Estlanders död 1930 dominerades konstruerandet av Harry Becker, men även flera jakter från bl a Tore Holm och Karl-Einar Sjögren byggdes.

1935-1940: 1935 reviderades skärgårdskryssarregeln. Den största förändringen var att minsta tillåtna fribordshöjden ökades. Efter detta växer jakterna ytterligare och mot slutet av 30-talet är en 22a från Harry Beckers ritbord dryga 13 m lång 2,20m bred. Harry Becker är den konstruktören som drar ut längden på jakterna mest. Becker tillsammans med Erik Nilsson är i stort sett ensamma på marknaden, och dessa två står för de framgångsrikaste jakterna denna period.

40:talet: De extrema konstruktionerna från slutet av 30-talet försvinner och längden stabiliseras kring 12m och 2 m bredd. 1941 presenterar Knud H Remiers ritningarna till S-246 Vinst. Dessa fås ses som ett genombrott inom klassen, och konceptet användes av Reimers ända in på 80-talet. Han får konkurrens av främst Harry Becker, men även av ingenjör Arvid Laurin, som mest är känd för sina goda 5 m och 5,5 m R-jakter och kostrar. Vid 1949 års slut har det byggts 134st A22 i Sverige. Alla finns dock inte kvar i landet, då många exporterades, främst till USA.

1950-talet: Under 50-talet mattas nybyggnads takten något, mycket beroende på att A22an blivit mycket kostsam att bygga, vilket omöjliggör för landets segelsällskap att låta bygga A22or som lottbåtar. Endast ett fåtal byggs under detta decennium, närmare bestämt 8 st. Av dessa var 2 st "S-321" och "S-322", byggda direkt för export till USA. Reimers och Becker stod för 7 av dessa 8 jakter.

60-talet: 60-talet inleds mer optimistiskt än 50-talet med flera byggen på en ritning av Reimers. En jakt byggs 1960 efter Gunnar Hamré. Ytterligare 5 jakter byggs för direkt export, en 1960, två 1961 och två 1964. Den 29/5 1964 avslutas den nybyggnads epok av skärgårdskryssare som pågått oavbrutet sedan 1908. I och med att den Laurindesignade A22an S336 Delfin sjösätts i Motala har 153 st A22or byggts.

70-och 80-talen: Under 70-talets början etablerade sig plasten som båtbyggnadsmaterial. En 22a av mahognyn färdigställs 1973. Denna jakt påbörjades redan 1963. Sedan kom det att dröja till 1978 innan nästa 22a byggs. Då ritar Peter Norlin en jakt för byggnation i plast. I denna form byggdes 1978-1982 13 st jakter. Denna entypsjakt kallas i dag populärt för Tiger22 efter initiativtagaren Lars Olov "Tigern" Johansson. Under 80-talets första hälft amatörbyggs några 22or såväl i plast som i trä. Under 1989 till 90 byggs 2 st 22or av plast i en form som även använts till 30or. Denna konstruktion kommer från Reimers ritbord, och härstammar som tidigare nämnts från S-246 Vinst från 1941.

90-talet: Just nu byggs en mahogny22 av Henåns båtbyggarskola på Orust. Den är ritad av Hans Leander och beställare är Ingvar Nicklasson Katrineholm

 328 Tatjana på kryss 

 319 Flamingo under seglingarna i Västervik 2000

 

Klassens status idag

De 22or som kappseglar idag är samma som gjort det sedan 30-talet och framåt. Idag är de flesta dock uppdaterade med modern rigg, listiga lösningar för backstag, segelhantering e t c. Detta utan att inverka på den klassiska skönheten. Av de 178 A22or som byggts fram till idag, finns ca 100st kvar i Sverige, av de som inte finns kvar har de flesta exporterats till USA. Många av de klasser som uppvisade stora startfält i början av 80-talet har idag förlorat sin SM-status. A22an har alltsedan starten 1981 lyckats behålla sin. I dag deltar mellan 20-30 båtar vid de årliga SM-tävlingarna.

I väntan på start i Västervik 2000

Tillbaka